+47 45 68 74 75
Man. - Fre. 8:00-21:00, Lør. 9:00 - 15:00*

Refusjon

Norske pasienter, eller pasienter som kommer inn under den norske trygdeordningen har rettigheter til reffusjon når man utfører en rekke prosedyrer innen odontologi.

Dentestetica er vurdert av norske HELFO og vi har i alt seks tannleger som er listet som tannleger med nødvendig kompetanse innen sitt felt og kan derfor utføre behandling på norske pasienter og disse pasientene kan ha krav på refusjon hvis de oppfyller de øvrige kravene som stilles av HELFO.

HELFO har laget en smørbrødliste av i alt 15 innslagspunkter/hovedpunkter som lar odontologi komme inn under ordningen om refusjon på behandling utført i utlandet. Disse femten er:

1. Sjelden medisinsk tillstand
2. Leppe-kjeve-ganspalte
3. Svulster i munhulen
4. Innfeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
6. Periodontitt (tannkjøttsykdommer)
7. Tannutviklingsforstyrrelser
8. Bittanomalier
9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
10. Hyposlivasjon
11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmterialer
12. Tannskade ved gokjent yrkesskade
13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg. (funksjonshemming, varig sykdom)
15. Helt eller delvis tanntap, og ute av stand til å bruke protese

For mer informasjon om disse punktene, vennligs kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale.

De viktigste punktene og de sakene som vi behandler mest av er pasienter som kommer inn under kattegoriene:

1. Periodontitt (tannkjøttsykdommer)
2. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
3. Hyposlivasjon
4. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmterialer
5. Helt eller delvis tanntap, og ute av stand til å bruke protese

Her finner du mer informasjon om disse spesifikke punktene:

1. Periodontitt. Periodontitt, pyrrea eller tannkjøttsykdom som den også kalles er en tilstand som er en av de klareste punktene i HELFOs 15 punkts liste. Det er relativt enkelt å stille diagnose (spesielt på yngre personer) og reglene for refusjon er relativt klart. Får man stilt diagnosen periodontitt så har man krav på reusjon på den behandlingen som behandlede tannlege anbefaller. Dette gjelder ikke konservativ behandling av eksisternede tenner, noe som igjen betyr at man ikke får dekket kostnadene ved å bevare egne tenner, men man vil få dekket kostnader knyttet til trekking, erstattning (der tanntap skyldes periodonitt og dette er dokumentert) og ved infeksjonskontroll (rensing av rot og tannkjøtt, samt rotplaning). Her under kommer ikke rotbehandling og stift. Merk at tapt tann som er dokumentert som en av periodontitt må være tapt etter 2002 for at refusjon for erstatte denne tannen skal kunne inntre. Typisk protetikk er implantatbaserte kroner, broer over implantater eller egne tenner eller proteser hvorav alle faller inn under refusjonsordning.

2. Patalogisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon. Dette er tilfeller hvor pasienter mister deler av tenner eller hele tenner som en følge av tanngnisning eller syre skade. Det som er viktig under dette punktet er at man må ha dokumentasjon på utviklingen over litt tid (12 måneder) og at man kan slå fast årsaken til tilstanden (stille en entydig diagnose). Får man stilt en slik diagnose (gjerne sammen med en norsk tannlege) så har man krav på refusjon i form av «nødvendig behandling». I dette punktet betyr dette at det både må ha en medisinsk og en estetisk ulempe for pasienten. Dette betyr igjen at pasienten kan få dekket store deler av kostnaden for å få gjort de freste tennene finere og mer brukervennlige, men at man ikke vil få refundert kostnader for å gjøre noe med jeksler som sitter langt bak. Merk at man som ved en hovedregel ikke vil få dekket utgifter knyttet til tapt bitehøyde. Selv om slik behandling er nødvendig for å få behandlet de fremste tennene (som kommer inn under refusjonsordningen).

3. Hyposalivasjon, eller munntørhet. Hvis pasienten kan dokumentere økt karrisaktivitet som en følge av munntørhet, så kommer man inn under ordningen for refusjon. Den behandlingen som behandlede legge anbefaler (Alt fra trekking med implantasjon, via kroner til enkel konservativ behandling som composittfyllinger) vil da falle inn under denne ordningen. Merk at munntørheten må være dokumentert minimum 12 måneder tilbake i tid. Merk også at rotbehandling som hovedregel ikke dekkes inn under denne posten, men kan i untakstilfeller være anbefalt og derfor også refusjonsberetiget behandling.

4. Allergiske reaksjoner mot tannrestuareringsmeterialer. Her er det to kategorier som er aktuelle for å ha refusjonsrettigheter. Den ene er når pasienten får vevskade som en følge av materialet som brukes for tannrestaurering. Det kan være proteser, fyllingsmateriale eller også krone materiale. Merk at det ikke dekkes støtte til skader som skyldes mekanisk irritasjon. Den andre kattegorien er når det kan påvises allergiske reaksjoner til stoffet som har blit brukt i tannrestaureringen. En slik fjernreaksjon må dokumenteres av spesialist innen hudsykdom i forant av tannlegebehandlingen. Det kan via dette gis refusjon til utskiftning av alt benyttet materiale som har fremtvunget en slik reaksjon.

5. Helt eller delvis tanntap. Uten egne tenner i underkjeven. Pasienter som faller inn under denne kategorien er pasienter som av forskjellige årsaker har tapt tenner og som ikke klarer å bruke løs protese i underkjeven. For slike pasienter vil det bli dekket minimal behandling for å få faste tenner (to implantater og fastsittende protese til disse). Hvis behandlingen overgår dette (nødvendig med mer enn to implantater for å holde protesen på plass) så vil ikke denne ekstra behandlingen falle inn under ordningen for refusjon.

Fremgangsmåte:

Ved en konsultasjon så vil vi stille en diagnose og relativt raskt finne ut om du som pasient faller inn under en eller flere av disse kategoriene. Hvis vi stiller en slik diagnose så vil du som pasient få denne informasjonen samt litt om hva du som pasient må forholde deg til.
Det kan f.eks. være spørsmål knyttet til valg av behandlingstype og hvor intensivt man ønsker behandlingen.

Et eksempel kan være ved skade eller ulykke. Her vil man få dekket utgiften man får for å gjennskape den tannhelsen man hadde før ulykken skjedde. Forskjellen i forhold til yrkesskade hvor denne refusjonsrettigheten kan brukes flere ganger, så vil det ved ulykke være snakk om ett engangsbeløp. Vi vil informere om dette og legge frem alternative behandlinger, men vil da selvfølgelig ikke anbefale løsninger av en slik art at de går i kategorien midlertidge løsninger da man kun kan bruke en slik refusjonsrett en gang.

Videre så vil vi estimere tidsbruk og pris og i tillegg refusjonsbeløpet. Vi kan ikke gi noen garantier i forhold til refusjonsbeløpet da hver enkelt sak behandles manuelt og individuelt og selv om HELFOs sine takster er relativt klare og konsise, så er det snakk om mange takster og ofte åpent for subjektive vurderinger både i henhold til diagnose stilling og til valg av behandling og derfor vil refusjonsbeløpet være åpent for en subjektiv vurdering utført av HELFO i etterkant av endt behandling.

Etter at pasienten er ferdig med behandlingen vil vi sende all nødvendig dokumentasjon til pasienten. Både elektronisk og per post. Dette er røntgenbilder, før og etter bilder, behandlingsplan, medisinsk rapport og HELFO rapport. I tillegg legges det ved skjema utfylt av behandlede tannleger med stempel og dokumentert spesialist godkjennelse. Her vil det også legges ved et skjema som pasienten må fylle ut, før alt sendes til HELFO sentralt som ligger i Oslo.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi promocjami i aktualnościami w DENTestetica.


close