+47 45 68 74 75
ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków Man. - Fre. 8:00-21:00, Lør. 9:00 - 15:00* https://dentestetica.no

Periodontitt

13 November 2016
Periodontitt

Periodontitt

tannlege, tannlege i Krakow, tannlege i utlandet, tannlege i polen, tannbehandling i krakow, erfaring med tannlege i krakow, HELFO, periodontitt

Pasient med helt klare problemer med tannkjøttet. Store periodontale problemer. Foto. DENTestetica

For pasienter som lider av tannkøttsykdommen periodontitt, så er det veldig mange faktorer som man må ta med.

I denne artikkelserien skal vi prøve å gjennomgå en rekke problemstillinger som både vi som tannleger, men også hver enkelt pasient blir stilt ovenfor når man skal vurdere behandling og behandlingsopplegg. Det er medisinske faktorer som blir stilt opp mot hverandre, og det er også en rekke problemstillinger knyttet til selve gjennomføring og opplegg av behandling og ettersom norske myndigheter har definert dette som en sykdom, så kommer det også problemer rundt refusjon og behandling/refusjonsrettigheter inn i bildet når ett behandlingsopplegg skal planlegges.

Disse problemene og problemstillingene skal vi prøve å gjennomlyse ved hjelp av teori, noen case studier samt litt subjektive vurderinger. Tannlege i Krakow, tannbehandling i Krakow, erfaring med tannlege i Krakow.

I første bolk skal vi ta tak i ett konkret case som vi ved vår klinikk har arbeidet med, og som rører ved ett av kjerneproblemene ved slik behandling!

Første besøk hos tannlege i Krakow

Pasienten kommer ned til oss her i Krakow for første runde med tannbehandling i 2014, og informasjonen i forkant av reisen nedover er relativt begrenset i forhold til hva som er vanlig.

Den reisende forteller oss at vedkommende ikke har vært til tannlege i Norge på omtrent 20 år. Er veldig redd for tannlegen, men ønsker nå å få gjort noe med det estetiske utrykket, men har ett relativt begrenset budsjett.

Beløpet som blir nevnt er 25.000 norske kroner.

Når vedkommende så kommer til Krakow og vi tar ett røntgenbilde og gjør vår første konsultasjon, så er det veldig klart at pasienten har periodontitt. Det gjelder spesielt i overkjeven, og spesielt de fire fem fremste tennene. Og det er denne situasjonen vi nå skal gjennomgå!

Hva betyr det å ha Periodontitt? Den enkle definisjonen er at lommenen som oppstår naturlig mellom tennene og tannkjøttet, som på en frisk person skal være på mellom 1-3mm, blir dypere enn 3mm. Ved lommer som overgår 3mm så er det per definisjon ett periodontproblem. I disse lommene vil det samle seg bakterier som er vanskelig/umulig å få bort ved vanlig hygiene, og det må en tannlege/teknikker til for å skjere i tannkjøttet for å komme til.

Som en følge av at disse lommene etablerers og fylles med bakterier er at kjevebeinet forvitrer, tannkjøttet trekker seg tilbake og man opplever mobilitet på tennene, og til slutt vil tennene ramle ut av seg selv.

Periodontitt, tannlege i krakow, tannlege i polen, tannbehandling i krakow

Nærbildet av hvor lite av roten som faktisk er fast i kjevebeinet. Klart definert som et periodontitt problem.

I det tilfellet vi skal gå igjennom her så ser man tydlig på bildet at for de fremste tennene er det kritisk i forhold til hvor mye av tannroten som fortsatt er igjen i kjevebeinet. Der man hos en frisk person har to tredjedeler av roten godt festet i kjevebeinet, så ser vi på dette bildet at for enkelte av tenner kunn er 2-4mm av roten som fortsatt står igjen i kjevebeinet, og så lite som 1/8 av tannen faktisk er etablert i kjevebeinet.
Den røde streken på bilde to viser hvor nivået på kjevebeinet er i dag:

Mens det på neste bilde ser vi den røde streken som illustrasjon på hvor linjen for kjevebeinet burde ha gått på en frisk person:

tannlege i krakow, tannbehandling i Krakow, periodontitt

Den røde streken viser hvor kjevebeinet burde vært, den grå skyggen viser hvor beinet er.

Så starter problemet: Hvordan behandle dette, hva slags sluttresultat vil vi kunne oppnå og hvordan legger vi opp ett behandlingsløp?

Periodontitt spesialist

For en slik pasient så vil det hos oss være vår Periodontitt spesialist som vil være pasientens hovedlege. Vi vil først la henne gjøre sine vurderinger, deretter vil vi både ha kirurg, protetikker og også en rotfyllingsspesialist inn for å komme med sine vurderinger. Det interessante da er:

For kirugen er konklusjonen klar: Det bør trekkes tre, kanskje fire tenner.

Rotbehandlingstannlegen sier følgende: VI kan prøve å bevare alle de fremste tennene.

Protetikk tannlegen sier: Jeg venter til dere har bestemt dere for del 1. Men når ting er på plass så er det mulig å lage en bro over både seks og åtte ledd, eventulet på egne tenner (etter rotbehandling) eller over implantater.

Så kommer spørsmålet til vår periodontitt-tannlege. Monica Sliz

Det er to tenner som er 50/50. Det kan vurderes å trekke de, og det kan vurdere å prøve å beholde de. Med å få de rotfylt så vil man øke levetiden til disse tennene, men hvis pasienten ønsker en god estetisk effekt, relativt raskt så er det bedre å få de trukket, for deretter å lage en midlertidig bro. Sistnevne strategi er også en fordel hvis man på sikt vurderer implantasjon for å få disse tennene erstattet, da helningen av tannkjøttet og kjevebeinet kan starte raskere hvis man får bort disse «problemtennene». Bakdelen er selvfølgelig kostnaden og at man faktisk trekker tenner som man kan ta vare på. (Les mer om periodontitt på våre nettesider her)

tannlege i krakow, tannbehandling i Krakow, erfaring med tannlege i Krakow

Dette er to tenner som absolutt ikke kan reddes. 2-4 mm av roten er fortsatt i beinet, men begge tennene er løse.

Bilde fire viser de to områdene hvor vår periodontitt tannlege er mest kritisk til å la tennene stå igjen.

Refusjon på tannbehandling hos HELFO, også i Krakow?

Uten å diskutere med pasienten så dukker også ett problem i forhold til HELFO og refusjon opp. Hvis vi som tannleger vurderer det slik at tennene bør stå, rotbehandler og lager en bro over seks ledd, så vil dette ikke være behandling som er refusjonberettiget. Hvis vi imildertid trekker 2-3-4 tenner for så å får de erstattet med bro eller implantater så kan refusjonsbeløpet komme opp mot 100% av den totale kostnaden.

Dette er ting som vi selvfølgelig ikke kan legge for mye vekt på, men når de forskjellige atlernativene er omtrent like gode, og det kommer til at det er pasienten som må velge hvordan man ønsker å gå frem, så er dette informasjon som pasienten selvfølgelig har rett på få informasjon om.

Så la oss gjøre problemet enda vanskeligere: Dette er behandling som kommer til å strekke seg over minimum to etapper, med implantasjon så er det minimum tre etapper (kanskje mer).

Hva slags midlertidige løsninger skal vi så velge, og hvordan skal vi så vektlegge de midlertidige løsningene i forhold til å oppnå vårt hovedmål som er det endelige resultatet etter endt behandling?

Reis til tannlegen i Krakow

Vi kan selvføleglieg ikke sende pasienten hjem til Norge uten tenner. En ting er de tennene aller bakerst, men nå er det faktisk snakk om å de tennene som synes aller best!

Så da blir de forskjellige alternativene som følger:

1)      Ikke gjøre noe med de fremste tennene bortsett fra å «vaske røttene» for bakterierer

2)      Få de tennene som kan tas vare på rotbehandlet og lage en splint som fester tennene sammen. PÅ den måten økes stabiliteten og levetiden til tennene blir lengre.tannbehandling i polen, tannlege i Polen

3)      Få de tennene som må trekkes ut, og få laget en bro over seks, åtte ledd.tannbehandling i polen, tannlege i P

4)      Trekk de tennene som må trekkes, lag en midlertidig protese og planlegg for implantasjon.

Det er flere alternative løsninger men disse er de fire hovedalternativene.

Felles for alle fire er at vi ikke klarer å oppfylle pasientens preferanser. Budsjettet på 25.000 blir brutt for de to alterantivene tre og fire, mens ved alternativ 1 og 2 ikke gjøre noe med den estetiske biten.

Det er også verdt å merke seg at pasienten ønsker å «komme i mål» med behandlingen. Alternativ 1 og alternativ 2 er ikke noen endelig løsning, men mer en start på en evig prosess for å ta vare på tennene.
Les mer om periodontitt på våre nettsider her:

Tre viktige ting vedrørende periodontitt og behandling i Krakow

Vi må vektlegge tre ting:

1)      Hva blir sluttresutlatet? Dette er det viktigste og det vi vektlegger mest når vi legger ett behandlingsløp.

2)      Midlertidige løsninger: Behandlingen blir delt opp i ettapper, og vi kan ikke sende pasienten hjem uten tenner, spesielt ikke i fronten.

3)      Budsjett: Pasienten har med seg ett budsjett, som mulig er tøyelig til en hvis grad, men legger klare begrensninger i dette tilfellet.

Videre så må vi også legge vekt på at det er en klar for del at vi følger retningslinjer til HELFO slik at pasienten får den refusjonen han har krav på, og det er også viktig at vi klarer å begrense anntall reiser og reisedøgn slik at ikke pasienten får unødvendige kostnader og er innenfor det han mener er akseptabelt.

Hva sier pasienten i Krakow T   

Etter samtale med pasient, hvor det vektlegges veldig å kunne komme tilbake til Norge med ett bedre estetisk utrykk, og at det kanskje er mindre viktig å legge opp behandlingen opp etter HELFOs liste for refusjon, og at utgiftene kan deles opp i flere etapper, så faller vi ned på løsningen med å lage en midlertidig bro for de fremste tennene, over rotfylte tenner. Pasienten var også veldig kritisk til å trekke tenner. Vedkommende ville bevare sine egne tenner så lenge som mulig.

Les om hvilke rettigheter for refusjon for tannbehandling du har her: http://www.denpro.no/refusjon/

Periodontitt, tannlege i krakow, tannlege i polen, tannbehandling i krakow

Veldig lite bein igjen.

For å vise pasienten hva det dreide seg om viste vi han følgende to bilder

tannlege i Krakow

Den siste tannen som må trekkes hos vår tannlege i Krakow

Dette er henholdsvis tann nummer to på pasientens høyre og venstre side.

Som vi ser her så er kjevebeinet blitt så dårlig at bare en liten bit av tannen sitter igjen i kjevebeinet. Ved å vise dette til pasienten så går det opp for vedkommende at disse tennene må trekkes.

 

Så ved vår løsning så klarer vi å lage noe som estetisk gir god effekt. Gir en god medisinsk løsning ved at vi både starter på periodontitt behandlingen og får pasienten til å bli oppmerksom på sine problemer og «tvinger han» til å komme tilbake til oss om 6-12måneder for å fortsette behandlingen. Da ser vi hvordan periodontitten har utviklet seg – har pasienten tatt det innover seg at han må ta i ett tak med egen hygiene hvis han ønsker å beholde sine tenner? Og når vi har alt dette på plass: Vurdere om det er imlantasjon eller bro som blir det endelige resultatet!

Dyrt hos tannlegen i Krakow?

Så i dette spesielle tilfellet så ble vi stilt ovenfor noen dilemma:
Medisinsk sluttresultat vs Budsjett. Medisinsk behandling vs estetisk resultat. Medisinske vurderinger vs antall reiser til krakow og behandlingsopplegg.

Les om våre periodontitt spesialist her: http://www.denpro.no/vare-tannleger/

Vi kommer ikke til å nå alle våre mål 100% men da er det desto viktigere å holde kommunikasjonen med pasienten, kjenne hvilke vurderinger han gjør og hvordan man prioriterer og hva som faktisk er mulig å få til for å optimalisere resultatetet.tannbehandling i polen, tannlege i Polen

I dette tilfellet ble det noe kjøpeslåing, men det endelige medisinske resultatetet ble akseptabelt, den kortsiktige løsningen med midlertidig ble veldig godt mottatt, også ble det en liten budsjett-sprekk og en behandling som strekker seg over lengre tid enn kanskje det som er strengt tatt nødvendig.

Men vi får noe, og gir noe og prøver med det å optimalisere resultatet i forhold til pasientens preferanser.

Kontakt tannlege i Krakow

Så hvis du har store tannproblemer som du kanskje ikke ser noen løsning på, eller du føler at du ikke får den hjelpen du trenger.

Kontakt oss i Denpro og Dentestetica i dag. Vi tar de største utfordringene på strak arm. Lar deg være med på alle bestemmelser etter at vi har stilt diganose og tilsamme vil vi finne den løsningen som er best for deg, både fra ett rent medisinsk ståsted, økonomisk, langvarige og mellomløsninger, behandlingstidsrom og estetisk og brukervennlig.

Ta kontakt med oss i dag:

www.denpro.no

www.dentestetica.no

www.dentestetica.pl

Tannlege i Krakow

Tannlege i Krakow

loader icon

Legg til en kommentar

Obligatorisk felt
Obligatorisk felt

Number of comments: 0

Siste innlegg

Bilder fra Dentestetica

Miss Polen - Del 2! Penere tenner i Krakow

Miss Polen hos Dentestetica

The One thing challenge, Dr Ivan Malagon

Tannlege i Krakow på lørdager

Tannlege i Krakow på lørdager

Arkiv